header0
header1
header2
header3
header4
header5
header6
header7
header8
header9
Kreirano 03 Ožujak 2015
Ispis

Dana 23.02.2015. godine Direktor društva Mladen Octenjak i sindikalni povjerenik Krunoslav Horvat potpisali su novi kolektivni ugovor za zaposlenike društva PLIN VRBOVEC.

koolektivni ugovor

 
Kreirano 25 Listopad 2014
Ispis

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 23. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 104/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015. donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za 2015. i 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014.-2016., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 158/13)

 


Poštovani korisnici plinskog distribucijskog sustava i krajnji kupci prirodnog plina,

Izvješćujemo Vas da je Hrvatska regulatorna energetska agencija (HERA)  na 23. sjednici Upravnog vijeća (održanoj u razdoblju 17. – 23. prosinac 2013.) donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 158/13).

Opširnije:Plin Vrbovec d.o.o. | Tarifne stavke distribucije
 
Kreirano 25 Listopad 2014
Ispis

Obavještavaju se cijenjeni korisnici da sukladno čl.10 Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ 41/2014)  mogu podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama PLINA VRBOVEC d.o.o. u Vrbovcu, Kolodvorska 29 svaki radni dan osim subote od 07,00 do 14,00 sati.

Potrošač također može podnijeti pisani prigovor PLINU VRBOVEC d.o.o. putem pošte, telefaksa broj 01/2729-121 ili elektroničke pošte na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 U Vrbovcu, 14.04.2014.godine

 
Kreirano 25 Listopad 2014
Ispis

Cjenik nestandardnih usluga za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom od 01.01.2017 do 01.01.2021.
distribucija        opskrba

Cjenik opskrbe plinom od 01. travnja do 31.prosinca 2017. god.
kućanstva (obveza javne usluge)

Cjenik opskrbe plinom od 01. siječnja do 31.ožujka 2017. god.
kućanstva (obveza javne usluge) 

Cjenik opskrbe plinom od 01. travnja do 31.prosinca 2016. god.
kućanstva (obveza javne usluge)

Cjenik opskrbe plinom od 01. travnja do 31. ožujka 2016.god.
kućanstva (obveza javne usluge)

 
Kreirano 25 Listopad 2014
Ispis

Račun ste dužni platiti najkasnije do datuma dospijeća plaćanja. Za plaćanje nakon navedenog roka zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. PDV za zateznu kamatu nije obračunat prema članu 21. stav 5. pravilnika o PDV-u.

Ukoliko imate dug iz prethodnog perioda, račun smatrajte kao opomenu. Zbog neplaćanja računa isključujemo trošilo iz distribucijskog sustava i utužujemo.

Za sve nejasnoće i reklamacije obratite se na besplatni telefon 0800-23-23-22    (01)2791-417 ili osobno.

Prilikom plaćanja računa nalogom za plaćanje obvezatno u polje “Poziv na broj” upišite broj računa.

Uplata koja ne sadrži sve podatke, smatra se neispravnom, a obveza nepodmirenom.

 

Kontakt

Kolodvorska 29

10340 Vrbovec

beplatni tel: 0800 23 23 22

tel: 01/2791-417

fax: 01/2791-112

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lokacija