Obavijest - demantij

Kreirano 22 Travanj 2021
Ispis

PLIN VRBOVEC d.o.o. demantira bilo kakve konkretne razgovore o plinofikaciji pojedinih područja koja bi se koristila u predizborna obećanja.  PLIN VRBOVEC d.o.o. će prema Zakonskim i podzakonskim aktima koji ga obvezuju vršiti plinofikaciju na dijelovima Grada i pripadajućih Općina prema odobrenim planovima od strane HRVATSKE ENERGETKE REGULATORNE AGENCIJE u periodu za koje su ti planovi odobreni ili će biti odobreni. Ovim putem zahvaljujemo našim kupcima plina koji su ostali na našoj opskrbi plinom te se radujemo daljnjoj suradnji.

PLIN VRBOVEC d.o.o.