header0
header1
header2
header3
header4
header5
header6
header7
header8
header9
Kreirano 01 Listopad 2021
Ispis

Poštovani kupci plina

 Još jedanput Vas obavještavamo da je od 01.10.2021. godine došlo do povećanje cijene prirodnog plina, sukladno obavijesti koju smo Vam dostavili o povećanju cijene opskrbe plina zbog povećanje nabavne cijene plina,

Krajnja cijena plina sadrži trošak opskrbe plina, tarifnu stavku za distribuciju plina, fiksnu mjesečnu naknadu te porez na dodanu vrijednost (PDV).

Slijedom Općih uvjeta opskrbe prirodnim plinom, Ugovornih uvjeta i Ugovora o opskrbi krajnji kupac zbog nepovoljnije cijene  ima pravo promijeniti opskrbljivača plinom na tržišnoj osnovi ili odabrati opskrbljivača u obvezi javne usluge na našem distribucijskom području (Gradska plinara Zagreb Opskrba ) bez dodatne naknade.

Jedini uvjet je podmirenje svih novčanih davanja prema postojećem opskrbljivaču u trenutku promjene.

Postupak promjene opskrbljivača započinje popunjavanjem Zahtjeva za promjenu opskrbljivača i dostavu istog novom opskrbljivaču.

 Zahvaljujemo na dosadašnjoj i nadamo se budućoj uspješnoj suradnji.                                                            

                                                                                                                      PLIN VRBOVEC d.o.o.

 

15.09.2021.

Poštovani kupci plina iz kategorije kućanstva

 Sukladno zakonskim i podzakonskim aktima obavještavamo Vas da će sa novom plinskom godinom koja počinje 01.10.2021. godine te traje do 30.09.2022. doći do poskupljenja cijene opskrbe plina prema tržišnim uvjetima zbog povećanje nabavne cijene plina.

Krajnja cijena plina sadrži trošak nabave plina, transportne troškove na ulazu i izlazu iz transportnog sustava, opskrbnu maržu te tarifne stavke za distribuciju plina.

Tarifne stavke za distribuciju ostaju iste do 31.12.2021., a od 01.01.2022. godine Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) će odrediti nove tarifne stavke za naše distribucijsko područje koje će važiti za sve opskrbljivače krajnjih kupaca na našem distribucijskom području.

Krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije kućanstva  kako slijedi (sve cijene su bez PDV-a):

Tarifni model

Opskrba plinom po očitanju (kn/kWh)

Tarifne stavke za distribuciju (kn/kWh)

Krajnja cijena opskrbe plinom (kn/kWh)

Ukupna fiksna mjesečna naknada (kn)

TM1

0,2630

0,0378

0,3008

14,00

TM2

0,2630

0,0302

0,2932

14,00

TM3

0,2630

0,0302

0,2932

25,00

TM4

0,2630

0,0287

0,2917

36,00

TM5

0,2630

0,0272

0,2902

47,00

 

U toku je korekcija Ugovornih uvjeta te Ugovora o opskrbi plinom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstva na koje je HERA ukazala tijekom revizije istih.

Po odobrenju HERE dostavit ćemo Vam korigirane  Ugovorne uvjete opskrbe plinom te  Ugovore o opskrbi plinom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstva.

Slijedom Ugovornih uvjeta i Ugovora o opskrbi krajnji kupac ima pravo promijeniti opskrbljivača plinom na tržišnoj osnovi ili odabrati opskrbljivača u obvezi javne usluge na našem distribucijskom području (Gradska plinara Zagreb Opskrba ) bez dodatne naknade.

Jedini uvjet je podmirenje svih novčanih davanja prema postojećem opskrbljivaču u trenutku promjene.

Postupak promjene opskrbljivača započinje popunjavanjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača i dostavu istog novom opskrbljivaču.

 

Zahvaljujemo na dosadašnjoj i nadamo se budućoj uspješnoj suradnji.                                                             PLIN VRBOVEC d.o.o.

 

Kontakt

Kolodvorska 29

10340 Vrbovec

beplatni tel: 0800 23 23 22

tel: 01/2791-417

fax: 01/2791-112

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lokacija