Plin Vrbovec d.o.o. | Cijene

Ispis

Cjenik nestandardnih usluga za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom od 01.01.2017 do 01.01.2021.

distribucija        opskrba

Krajnja cijena opskrbe plinom u obvezi javne usluge od 01.travnja 2020. do 31.03.2021.: 

Tarifni model

Krajnja cijena opskrbe plinom (kn/kWh)- bez PDV-a

Fiksna mjesečna naknada (kn)

TM1

0,2384

14,00

TM2

0,2307

14,00

TM3

0,2307

25,00

TM4

0,2292

36,00

TM5

0,2276

47,00

 Krajnja cijena plina sadrži trošak nabave plina, tarifu za distribuciju te opskrbnu maržu.

 

Arhiva:

Cjenik opskrbe plinom od 01. travnja 2019. do 31.ožujka 2020. god.
kućanstva (obveza javne usluge)

Cjenik opskrbe plinom od 01. kolovoza 2018. do 31.ožujka 2019. god.
kućanstva (obveza javne usluge)