header0
header1
header2
header3
header4
header5
header6
header7
header8
header9
Ispis

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 23. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 104/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015. donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za 2015. i 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014.-2016., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 158/13)

 


Poštovani korisnici plinskog distribucijskog sustava i krajnji kupci prirodnog plina,

Izvješćujemo Vas da je Hrvatska regulatorna energetska agencija (HERA)  na 23. sjednici Upravnog vijeća (održanoj u razdoblju 17. – 23. prosinac 2013.) donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 158/13).


Navedena Odluka je u primjeni od 1. siječnja 2014. godine, a tarifne stavke iznose kako slijedi:

Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav tvrtke PLIN Vrbovec d.o.o.

razvrstani su u tarifni model sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki

za distribuciju plina (NN 104/13) prema slijedećim kriterijima: 

Sukladno članku 28., stavku 3. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13) svim krajnjim kupcima kojima se obračunska mjerna mjesta nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za  Iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

S poštovanjem,

PLIN VRBOVEC d.o.o.

Kontakt

Kolodvorska 29

10340 Vrbovec

beplatni tel: 0800 23 23 22

tel: 01/2791-417

fax: 01/2791-112

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lokacija