Plin Vrbovec d.o.o. | Tarifne stavke distribucije

Ispis

Krajnja cijena opskrbe plinom u obvezi javne usluge od 01.travnja 2020. do 31.03.2021.: 

Tarifni model

Krajnja cijena opskrbe plinom (kn/kWh)- bez PDV-a

Fiksna mjesečna naknada (kn)

TM1

0,2384

14,00

TM2

0,2307

14,00

TM3

0,2307

25,00

TM4

0,2292

36,00

TM5

0,2276

47,00

 Krajnja cijena plina sadrži trošak nabave plina, tarifu za distribuciju te opskrbnu maržu.

 

 

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 23. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 104/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA (skraćeno)

 

Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav tvrtke PLIN Vrbovec d.o.o. razvrstani su u tarifni model sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki

za distribuciju plina (NN 104/13) prema slijedećim kriterijima:

 

Sukladno članku 28., stavku 3. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13) svim krajnjim kupcima kojima se obračunska mjerna mjesta nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za  Iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

S poštovanjem,

PLIN VRBOVEC d.o.o.